FacebookTwitter

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye koster et fyrverkeri?

Et fyrverkeri vil kunne koste så mye en vil, men vi ville sagt et rent minimum ligger på rundt 15 000 kr. Den summen vil gi et par minutter med bra fyrverkeri. Kommer en høyere opp i pris kan man gjøre ting lenger, eller gi en høyere intensitet på samme tiden. Det er nok slik at større budsjett gir flottere fyrverkeri, men vi vil gjøre vårt beste for å tilpasse et fyrverkeri kundens behov.

Alle prisene dere snakker om, er det kun for selve fyrverkeriet?

Prisene vi oppgir er inkludert alle våre utgifter i form av frakt, forbruksmateriale, utstyr og fyrverkeri. Moms er inkludert i denne prisen.

 

Hvordan er prisene til Pyrogruppen Eksplosiv i forhold til andre tilbydere?

De er veldig gode! Pyrogruppen er en null-profitt studentorganisasjon, som vil si at medlemmene aldri tar ut lønn for arbeidet. Vi legger kun på et gebyr for å holde utstyrsparken ved like og for å sørge for at medlemmer får nødvendig kursing. Dette gjør at vi kan tilby profesjonelt fyrverkeri til en svært god pris.

 

Skyter dere opp fyrverkeri til både private og bedrifter?

Vi kan bidra med fyrverkeri til både private og bedrifter, og til alle anledninger. Vi vil skreddersy showet til det enkelte arrangementet og stedet hvor oppskytning skal skje.

 

Jeg vil kjøpe klasse IV fyrverkeri og skyte det opp selv, kan jeg det?

Kjøp og håndtering av klasse IV fyrverkeri krever kurs. Har du dette kurset kan vi sette deg i kontakt med vår leverandør.

 

Hvordan søker jeg om å skyte opp klasse IV-fyrverkeri?

Inkludert er organisering av alle formaliteter med søknader til de gjeldene autoriteter.

 

Hvilke formaliteter er nødvendig for å skyte opp klasse IV-fyrverkeri?

For å få skyte opp klasse IV-fyrverkeri kreves godkjenning fra Politi, Brannvesen og grunneier. Pyrogruppen Eksplosiv tar seg av formulering og sending av disse søknadene.

 

Kan Pyrogruppen skyte opp når som helst og hvor som helst?

Da samtlige i Pyrogruppen er heltids-studenter til vanlig, kan vi til stor grad kun ta på oss oppdrag i Trondheimsområdet. Men send gjerne en mail og spør, da vi har kontakter som kan hjelpe deg uansett hvor du befinner deg. Videre så er det som regel enklere å få godkjent fyrverkeri før kl. 22 på hverdager og kl. 23 i helgene.

 

Jeg har lyst å bli med i Pyrogruppen Eksplosiv, hvordan kan jeg søke?

Pyrogruppen Eksplosiv er en studentgruppe på NTNU i Trondheim, og er en del av Høiskolens Chemikerforening, linjeforeningen for Industriell Kjemi og Bioteknologi. Kun førsteårsstudenter som skal studere høyere utdanning i Trondheim vil bli vurdert. Opptak skjer utelukkende ved semesterstart i høstsemesteret gjennom en runde med søknader og intervju.

 

Hvor lang tid i forveien må jeg ta kontakt med dere før et arrangement?

Søknadsinstansene har lang behandlingstid på søknader, og vi må vite om oppdraget minimum en måned før for å kunne garantere at søknadene blir behandlet. Er det mindre enn en måned til din anledning, ta kontakt likevel, og vi kan se hva vi får til.

 

Er det mulig å skrive et navn på himmelen med fyrverkeri?

Den eneste måten å få en effekt høyt opp på himmelen, er ved hjelp av luftbomber. Luftbomber er runde artikler, der effektene blir plassert på innsiden av skallet. Luftbomben vil eksplodere uniformt utover av en sprengladning , og effektene blir spredd på himmelen, akkurat sånn som de lå i kulen. I teorien kunne en da lagt et mønster i luftbomben i form av et navn eller en bokstav, men dette er ikke gjennomførbart i praksis. For det første blir det ikke produsert luftbomber med hele navn i, og for det andre roterer luftbomber i det de blir skutt opp. Dermed har vi ingen kontroll på hvilken vei bokstavene vil vise. Bombene vil kunne eksplodere slik at teksten blir opp-ned, bak-fram eller alle mulige kombinasjoner. Det er mulig med enkle symboler, som hjerter og smilieys, og da sender man gjerne opp mange for å forsikre seg om at i alle fall noen av de vil vises rett mot publikum. Det man gjør når man vil skrive noe i ild, er å lage til et mønster i form av sterkt lysende fakler som man sette på bakken eller på et stativ som tennes likt.