FacebookTwitter

Om fyrverkeri

Generelt om fyrverkerieffekter

Raketter
I motsetning til vanlig nyttårsfyrverkeri brukes det ikke raketter i vårt displayfyrverkeri, men derimot luftbomber. Raketter gir mye nedfall, er upresise og klarer ikke å løfte like mye effekter opp på himmelen som luftbomber. En vil som regel ende opp med ett vesentlig bedre fyrverkerishow ved bruk av luftbomber enn ved raketter.

Luftbomber
Pyrogruppen Eksplosiv skyter i all hovedsak displayfyrverkeri. Dette er fyrverkeri, klasse IV, som ikke er tillatt for vanlig salg. Luftbomber er hovedingrediensen i de fleste fyrverkerishow. Bombene består av en kule- eller sylinderformet beholder fylt med pyrotekniske effekter. Disse blir skutt opp i luften fra et rør av en svartkruttladning. Samtidig tennes en tidslunte som tenner en sprengladning i senter av bomben, slik at bomben sprenger på himmelen og sprer effektene. Både formen på bomben og hvordan effekter pakkes inn i bomber virker inn på hvordan bildet blir på himmelen. For eksempel vil en kuleformet luftbombe der stjerner er plassert langs innsiden av skallet gi en kuleformet blomst av stjerner på himmelen. Luftbomber finnes i alle størrelser, men 75-150mm er det vanligste i displayfyrverkeri. Disse bombene blir skutt opp fra solide utskytningsrør som er ment til dette formålet.

Effektbatterier
Effektbatterier eller kaker er repeterende enheter som skyter effekter. Kaker skyter i motsetning til romerlys ikke fra samme rør, men fra mange sammenkoblede rør. Avhengig av størrelse kan kaker skyte stjerner, kometer, andre effekter eller små og store luftbomber. Effektbatterier sørger en mye mer kompleks avfyring når man kombinerer de med luftbomber.